UE

 

 

 

Firma DSS sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.3

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 Tytuł projektu: Promocja oraz internacjonalizacja oferty ”DSS” Sp. z o.o.

 Celem projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy: "DSS" Sp. z o.o. (Purite) poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności- wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom innowacyjnej oferty stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

 Łączny budżet 1.112.781,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 768.995 PLN.

 Okres realizacji projektu: 01.07.2018-30.06.2021